Type aanbieder
Aangeboden / gezocht
Studebaker personenwagens aangeboden Foto's
Links

Studebaker Golden hawk - 1957

Prijs:
Bieden
Sinds:
11-06-2024
Gezien:
9
Aantal keer favoriet:
0
Plaats:
Geertruidenberg
Provincie:
Noord-Brabant (NL)
Telefoon:
Toon nummer
WhatsApp:
Stuur bericht
Website:
Bezoek de website
Bouwjaar:
1957
Airco:
Nee
Trekhaak:
Nee
Beschrijving:
Deze auto staat tot 26 juni 2024 online in de veiling bij jenden | classic car auctions.
U kunt zich gratis registreren en uw bod plaatsen.
De aangegeven prijs is het openingsbod. Biedingen worden alleen geaccepteerd indien gemaakt via jenden.


Studebaker Golden Hawk

Year: 1957

Mileage: 53194 mi

Engine: 5.768 cm3 – 275 HP

Transmission: Automatic

Documents (country): USA Titel incl European importdocuments.

Location: the Netherlands

Type seller: Private seller

-Estimated by expert Eur. 40.000 / 45.000
-This item has a minimumprice set by the seller.ENG: (NL - DEU – FR below)

The Studebaker brand has a long history. We pick up the thread from the 1920s.

From the 1920s to the 1960s, Studebaker achieved many technical and stylistic milestones in automotive history. Notable were the Studebaker President from 1929 and the Studebaker Champion from 1939. With the Champion, Studebaker successfully introduced itself into the lower price range. Until then, the brand had built cars for the middle class.

From 1938 the new models were designed by Raymond Loewy Associates (RLA).

After building military trucks during the war years, Studebaker was able to switch back to regular pickups fairly quickly. The M-Series from 1941 continued until 1948. The successful 2R series started in 1949, the E-Series in 1955, the Studebaker Transtar in 1956 and the Studebaker Champ in 1960.

Studebaker also resumed car production with a new design for its cars. This is in contrast to the other manufacturers who returned to their pre-war style. The new style was introduced in 1947 on the Studebaker Starlight Coupe. In 1950 the bullet nose style was introduced and a year later in 1951 the Studebaker V8. In 1953 there were the Loewy Coupes, designed by RLA's chief designer Bob Bourke. Those models eventually evolved into the Studebaker Speedster in 1955 and the Hawk line in 1956.

In 1956 a series of four Hawk models were launched, the cheapest three of which shared their engines with Studebaker models. The Golden Hawk, equipped with a powerful Packard 5.8 liter V8 big-block with 275 HP, was the best all-round high performance car available in 1956. This relatively small car with the largest V8 can actually be seen as an early muscle car. It had the third highest power-to-weight ratio of any car in the US market.

The Golden Hawk was the most luxurious of this model and had Studebaker's largest V8, equipped with a McCulloch supercharger that produced 275 HP. Only 4356 units were produced in 1957.

The Studebaker Golden Hawk offered here is in top condition. Body, bottom, technology, supercharged engine, everything works 100%. The interior is in a beautiful original and intact condition. All chrome parts are intact. There's no need to explain how this car drives.

Recent work:

Engine oil plus filter replaced, spark plugs renewed, all belts and hoses renewed. valve cover gaskets replaced.

Engine does not leak oil. Brakes completely overhauled; new brake linings all around, drums turned out, new brake cylinders, new master cylinder, all brake lines renewed, new brake oil.

Fuel tank renewed. New fuel pump and pipes. Automatic with new oil and filter. New, double stainless steel exhausts.

The bodywork is original and absolutely rust-free. The paint thickness meter showed virtually no difference around the car. According to the test, the car still has its first paint.

The interior is also in unrestored and completely original condition.

The car is located in Driebergen, Netherlands and can be viewed extensively.NL:

Het merk Studebaker kent een lange voorgeschiedenis. We pakken de draad op vanaf de jaren '20.

Van de jaren '20 tot de jaren 60 zorgde Studebaker voor vele technische en stilistische mijlpalen in de autogeschiedenis. Opmerkelijk waren de Studebaker President uit 1929 en de Studebaker Champion uit 1939. Met de Champion introduceerde Studebaker zich met succes in de lagere prijsklasse. Tot dan had het merk auto's gebouwd voor de middenklasse.

Vanaf 1938 werden de nieuwe modellen getekend door Raymond Loewy Associates (RLA).
Na het bouwen van militaire vrachtwagens tijdens de oorlogsjaren kon Studebaker vrij snel terug overschakelen naar gewone pick-ups. De M-Serie uit 1941 liep door tot 1948. De succesvolle 2R-serie startte in 1949, de E-Serie in 1955, de Studebaker Transtar in 1956 en de Studebaker Champ in 1960.

Studebaker hervatte ook de autoproductie met een nieuwe vormgeving voor haar auto's. Dit in tegenstelling tot de andere constructeurs die teruggrepen op hun vooroorlogse stijl. De nieuwe stijl werd in 1947 voorgesteld op de Studebaker Starlight Coupe. In 1950 werd de kogelneus-stijl geïntroduceerd en een jaar later, in 1951, de Studebaker V8. In 1953 waren er de Loewy Coupes, ontworpen door RLA's hoofdonwerper Bob Bourke. Die modellen evolueerden uiteindelijk tot de Studebaker Speedster in 1955 en de Hawk-lijn in 1956.

In 1956 werd een serie van vier Hawk modellen gelanceerd, waarvan de goedkoopste drie hun motoren deelden met Studebaker modellen. De Golden Hawk, voorzien van een krachtig Packard 5,8 liter V8 big-block met 275 PK, was de beste all-round high performance auto die in 1956 te krijgen was. Deze relatief kleine auto met de grootste V8 kan eigenlijk wel een beetje worden gezien als een vroege muscle car. Het had de op twee na hoogste vermogen-gewichtsverhouding van alle auto’s op de Amerikaanse markt.

De Golden Hawk was de meest luxe van dit model en had Studebaker’s grootste V8, voorzien van een McCulloch supercharger die 275 PK wist op te hoesten. Er werden slechts 4356 exemplaren geproduceerd in 1957.

De hier aangeboden Studebaker Golden Hawk is in een topstaat. Carrosserie, bodem, techniek, motor met supercharger, alles werkt 100%. Het interieur is in een prachtige originele en gave staat. Alle chrome-delen zijn gaaf. Het is overbodig om uit te leggen hoe deze auto rijdt.

Recentelijke werkzaamheden:

Motorolie plus filter vervangen, bougies vernieuwd, alle riemen en slangen vernieuwd. klepdeksel pakkingen vernieuwd.

Motor lekt geen olie. Remmen volledig gereviseerd; nieuwe remvoeringen rondom, trommels uitgedraaid, nieuwe remcilinders, nieuwe hoofdremcilinder, alle remleidingen vernieuwd, nieuwe remolie.

Brandstoftank vernieuwd. Nieuwe benzinepomp en leidingen. Automaat voorzien van nieuwe olie en filter. Nieuwe, dubbele RVS-uitlaten.

De carrosserie is origineel en absoluut roestvrij. De lakdikte meter gaf rondom de auto praktisch geen verschil aan. Volgens de test staat de auto nog geheel in de eerste lak.

Ook het interieur is in ongerestaureerde en volledig originele staat.

De auto staat in Driebergen en is uitgebreid te bezichtigen.DEU:

Die Marke Studebaker hat eine lange Geschichte. Wir greifen den Faden aus den 1920er Jahren auf.

Von den 1920er bis 1960er Jahren erreichte Studebaker viele technische und stilistische Meilensteine ​​in der Automobilgeschichte. Bemerkenswert waren der Studebaker President von 1929 und der Studebaker Champion von 1939. Mit dem Champion gelang Studebaker der Einstieg in die untere Preisklasse. Bis dahin hatte die Marke Autos für die Mittelklasse gebaut.

Ab 1938 wurden die neuen Modelle von Raymond Loewy Associates (RLA) entworfen.

Nachdem Studebaker während der Kriegsjahre Militärlastwagen gebaut hatte, konnte er relativ schnell wieder auf normale Pickups umsteigen. Die M-Serie von 1941 wurde bis 1948 weitergeführt. Die erfolgreiche 2R-Serie startete 1949, die E-Serie 1955, der Studebaker Transtar 1956 und der Studebaker Champ 1960.

Studebaker nahm auch die Automobilproduktion mit einem neuen Design seiner Autos wieder auf. Dies steht im Gegensatz zu den anderen Herstellern, die zu ihrem Vorkriegsstil zurückkehrten. Der neue Stil wurde 1947 beim Studebaker Starlight Coupé eingeführt. 1950 wurde der Bullet-Nose-Stil eingeführt und ein Jahr später, 1951, der Studebaker V8. 1953 gab es die Loewy Coupés, entworfen von RLA-Chefdesigner Bob Bourke. Diese Modelle entwickelten sich schließlich 1955 zum Studebaker Speedster und 1956 zur Hawk-Linie.

1956 kam eine Serie von vier Hawk-Modellen auf den Markt, von denen die günstigsten drei ihre Motoren mit Studebaker-Modellen teilten. Der Golden Hawk, ausgestattet mit einem leistungsstarken Packard 5,8-Liter-V8-Big-Block mit 275 PS, war 1956 das beste Allround-Hochleistungsauto, das es gab. Dieses relativ kleine Auto mit dem größten V8 kann tatsächlich als frühes Muscle-Car angesehen werden. Es hatte das dritthöchste Leistungsgewicht aller Autos auf dem US-Markt.

Der Golden Hawk war das luxuriöseste Modell dieses Modells und verfügte über den größten V8 von Studebaker, ausgestattet mit einem McCulloch-Kompressor, der 275 PS leistete. Im Jahr 1957 wurden nur 4356 Einheiten produziert.

Der hier angebotene Studebaker Golden Hawk ist in einem Top-Zustand. Karosserie, Boden, Technik, Kompressormotor, alles funktioniert zu 100 %. Der Innenraum ist in einem wunderschönen originalen und intakten Zustand. Alle Chromteile sind intakt. Es ist nicht nötig zu erklären, wie dieses Auto fährt.

Kürzliche Arbeit:

Motoröl und Filter ausgetauscht, Zündkerzen erneuert, alle Riemen und Schläuche erneuert. Ventildeckeldichtungen ersetzt.

Der Motor verliert kein Öl. Bremsen komplett überholt; neue Bremsbeläge rundum, Trommeln ausgedreht, neue Bremszylinder, neuer Hauptzylinder, alle Bremsleitungen erneuert, neues Bremsöl.

Kraftstofftank erneuert. Neue Kraftstoffpumpe und Leitungen. Automatikgetriebe mit neuem Öl und Filter. Neue Doppelauspuffanlage aus Edelstahl.

Die Karosserie ist original und absolut rostfrei. Das Lackdickenmessgerät zeigte rund um das Auto praktisch keinen Unterschied. Laut Test hat das Auto noch seinen Erstlack.

Auch die Innenausstattung befindet sich in unrestauriertem und völlig originalem Zustand.

Das Auto steht in Driebergen, Niederlande und kann ausgiebig besichtigt werden.FR:

La marque Studebaker a une longue histoire. Nous reprenons le fil des années 1920.

Des années 1920 aux années 1960, Studebaker a franchi de nombreuses étapes techniques et stylistiques dans l'histoire de l'automobile. Citons notamment la Studebaker President de 1929 et la Studebaker Champion de 1939. Avec la Champion, Studebaker s'est introduite avec succès dans la gamme de prix inférieure. Jusqu’alors, la marque fabriquait des voitures destinées à la classe moyenne.

À partir de 1938, les nouveaux modèles sont conçus par Raymond Loewy Associates (RLA).

Après avoir construit des camions militaires pendant les années de guerre, Studebaker a pu revenir assez rapidement aux camionnettes ordinaires. La série M de 1941 s'est poursuivie jusqu'en 1948. La série à succès 2R a débuté en 1949, la série E en 1955, la Studebaker Transtar en 1956 et la Studebaker Champ en 1960.

Studebaker a également repris la production automobile avec un nouveau design pour ses voitures. Cela contraste avec les autres fabricants qui sont revenus à leur style d'avant-guerre. Le nouveau style a été introduit en 1947 sur la Studebaker Starlight Coupé. En 1950, le style à nez arrondi a été introduit et un an plus tard, en 1951, le Studebaker V8. En 1953, il y avait les Loewy Coupés, conçus par le designer en chef de RLA, Bob Bourke. Ces modèles ont finalement évolué vers la Studebaker Speedster en 1955 et la gamme Hawk en 1956.

En 1956, une série de quatre modèles Hawk fut lancée, les trois moins chers partageant leur moteur avec les modèles Studebaker. La Golden Hawk, équipée d'un puissant gros bloc V8 Packard de 5,8 litres développant 275 ch, était la meilleure voiture haute performance polyvalente disponible en 1956. Cette voiture relativement petite dotée du plus gros V8 peut en fait être considérée comme l’une des premières muscle car. Elle avait le troisième rapport puissance/poids le plus élevé de toutes les voitures du marché américain.

Le Golden Hawk était le plus luxueux de ce modèle et possédait le plus gros V8 de Studebaker, équipé d'un compresseur McCulloch développant 275 ch. Seules 4 356 unités furent produites en 1957.

La Studebaker Golden Hawk proposée ici est en parfait état. Carrosserie, fond, technologie, moteur suralimenté, tout fonctionne à 100%. L'intérieur est dans un bel état d'origine et intact. Toutes les pièces chromées sont intactes. Il n'est pas nécessaire d'expliquer comment roule cette voiture.

Travail récent:

Huile moteur et filtre remplacés, bougies d'allumage renouvelées, toutes les courroies et flexibles renouvelés. joints de couvercle de soupape remplacés.

Le moteur ne perd pas d'huile. Freins entièrement révisés ; garnitures de frein neuves tout autour, tambours retournés, cylindres de frein neufs, maître-cylindre neuf, toutes les conduites de frein renouvelées, huile de frein neuve.

Réservoir de carburant renouvelé. Pompe à essence et tuyaux neufs. Automatique avec huile et filtre neufs. Nouveaux échappements doubles en acier inoxydable.

La carrosserie est originale et absolument sans rouille. Le mesureur d'épaisseur de peinture n'a montré pratiquement aucune différence autour de la voiture. D'après le test, la voiture a encore sa première peinture.

L'intérieur est également dans un état non restauré et totalement d'origine.

La voiture se trouve à Driebergen, aux Pays-Bas et peut être largement vue.Please notice:

Buyingcommision is 5%, with a minimum of € 500,- and a maximum of € 5.000,- excl VAT.

Your bid via jenden is a binding offer, see the general terms and conditions.
We recommend that you view the vehicle, so that you know for sure what you are buying.
A viewing is possible by appointment via the jenden servicedesk.
Of course we strive to, by means of photos and text to create the best possible impression.

Transport:
We can help with transport to your adress, at a very competitive rate.
In cooperation with a few specialized transport companies.

Anti Sniper Protection:
To give all interested bidders a fair chance, we use a automatic anti-sniper system. If a bid is placed in the last 3 minutes of a bidding period, the bidding period is automatically extended by 10 minutes. With this system everyone has an equal chance to acquire the classic car they are interested in.

Reactieformulier